Pensjonat Historia Nasze pokoje Okolica Dojazd Cennik Plotki

Tuesday, February 9, 2010

Luty

Home-made pierogi is one of our specialities at Nostalgia. This is how they are made.

Domowe pierogi są jedną ze specjalności Nostalgii.Tutaj możemy zobaczyć jak są robione.

Rolling out the pierogi dought is actually not the first step, since you before that need to prepare the filling of the pierogi and the dough.

Wałkowanie ciasta nie jest pierwszym krokiem, przedtem trzeba przygotować farsz i ciasto.

Putting in the filling, this time it is with meat.

Wkładanie farszu, tym razem jest to mięso.


Closing the pierogi well so the filling stays - a very important step.

Lepienie pierogów tak, aby farsz został w środku- jest bardzo ważnym krokiem.The last step, boiling the pierogi.

Ostatni krok to gotowanie pierogów.In January Ikabod got a nice blue ball from one of our guests - Zuzanna and her family.
He loves it and keeps it tight to himself.

W styczniu Ikabod dostał ładną niebieską piłkę od jednych z naszych gości-Zuzanny z rodziną.
Uwielbia ją i zawsze trzyma przy sobie.He is very happy!
Jest bardzo szczęśliwy!


No comments:

Post a Comment

 

Tyrolska7
PL-58 564 Sosnówka
rezerwacja@pensjonatnostalgia.pl
+48600019590 / 0 75 761 07 60