Pensjonat Historia Nasze pokoje Okolica Dojazd Cennik Plotki

Sunday, June 6, 2010

Czerwiec - June

The 5th of June summer came to Nostalgia. Suddenly after lots of rain it was sunny and warm. (We have no right to complain about the rain though since there is no flooding here, compared to the terrible situation many others are in with their flooded homes.)
Piątego czerwca do Nostalgii zawitało lato. Nagle po uporczywym deszczu zrobiło się słonecznie i ciepło (chociaż nie mamy prawa narzekać na deszcz, w porównaniu do okropnej sytuacji wielu w zalanych domach, jako że my nie mieliśmy powodzi).

Also Ikabod enjoyed the first day of summer. He took a swing in the hammock.
Ikaodowi też podobał się pierwszy dzień lata. Pohuśtał się nawet w hamaku.We had our first strawberries! I did not have time to get the camera out before almost all of them were eaten, so it is only two left. And yes, it is milk in the bowl - that is the Swedish way of eating strawberries!
Dzisiaj zjedliśmy pierwsze w tym roku truskawki. Nie zdążyłam wyciągnąć aparatu fotograficznego zanim prawie wszystkie zostały zjedzone. W miseczce obok truskawek jest mleko - tak się je truskawki na szwedzki sposób.

The strawberries did not come from our garden, but in a couple of weeks we will hopefully have some. Now the strawberry plants are blooming.
Truskawki nie pochodziły z naszgeo ogrodu ale my za kilka tygodni będziemy mieli własne. Nasze truskawkowe pole zakwitło.
Otherwise it is mostly onion that have come up in the garden and the rhubarb of course.
Oprócz truskawek mamy w ogrodzie cebulę i oczywiście rabarbar.
The parsnip has come up, but one can hardly see the carrots, beetroot and other vegetables.
Pasternak wyłazi z ziemi ale marchwi, buraków i innych warzyw jeszcze prawie nie widać.

Inside the greenhouse it is a little bit better, here we at least can see that it will be tomatoes one day.
W cieplarni jest trochę lepiej, tutaj przynajmniej widać, że będziemy kiedyś mieli pomidory.
And grapes! Hopefully enough to make wine this year.
I winogrona! Oby tyle, żeby można było zrobić pierwsze wino.
Here Ikabod convinced Leonard that they should take a swing together.
Ikabod przekonał L. że powinni pobujać się razem.

No comments:

Post a Comment

 

Tyrolska7
PL-58 564 Sosnówka
rezerwacja@pensjonatnostalgia.pl
+48600019590 / 0 75 761 07 60