Pensjonat Historia Nasze pokoje Okolica Dojazd Cennik Plotki

Monday, August 23, 2010

August - Sierpien

This week there is a drill in the garden. We have started to drill to be able to install a heat pump for warmwater and the heating system of the house. It will decrease the use of coal and be more environment friendly!
W tym tygodniu mamy w ogrodzie wiertnicę. Zaczęliśmy wiercić żeby zainstalować pompę ciepła do ogrzewania domu i wody w łazienkach. Pompa ciepła zmniejszy ilość spalanego przez nas węgla i sprawi, że nasz dom będzie bardziej przyjazny dla środowiska!

During this summer one wall has also got extra insultation, so a couple of weeks the wall was covered with scaffolding.
W czasie tegorocznego lata jedna z naszych ścian uzyskała dodatkową izolację. Przez kilka tygodni nasi goście oglądali zbudowane domowym sposobem rusztowanie.


But now it is nicely redone.
Ale teraz ściana jest już jak nowa.

Children have come and gone during the summer and all of them have played with Ikabod. He has been running, running and running after the ball. This is Julek and Tosia playing with him.
Przez nasz dom przewinęło się tego lata niemało dzieci. Wszystkie bawiły się z Ikabodem, który biegał za piłką. Oto Tosia i Julek zabawiający psa.

Julek was a special fan of Ikabod.
Julek był szczególnym wielbicielem Ikaboda.

Once in a while between breakfast and dinner it was enough time for a walk in the forest. There are some nice places close to Nostalgia.
Od czasu do czasu pomiędzy podawaniem śniadań i obiadów znajdywał się moment na spacer po lesie. A są niedaleko Nostalgii piękne miejsca.View over Sosnówka village.
Widok na Sosnówkę.

Also in August there have been many beautiful sunsets over Nostalgia.
W sierpniu było wiele pięknych zachodów słońca.

No comments:

Post a Comment

 

Tyrolska7
PL-58 564 Sosnówka
rezerwacja@pensjonatnostalgia.pl
+48600019590 / 0 75 761 07 60